Bravčové mäso

Bravčové stehno bez kosti, s časťou kolena

Bravčové stehno bez kosti, bez kolena.
Tukové krytie: 3mm

Bravčové stehno bez kosti, bez kolena, bez šliach.
Začistené nožom. Rozdelené na 5 svalov.

Bravčové stehno bez kosti, bez kolena, bez šliach.
Vonkajšia aj vnútorná strana začistená strojom (bez...

Bravčové karé rovný rez. Bez kosti, bez retiazky, začistené (Tuková vrstva max 3mm).
Váhová klasifikácia: -3kg...

Bravčové karé rovný rez. Bez kosti

Bravčová panenka bez retiazky a s hlavou, začistená.

Bravčová panenka s retiazkou a s hlavou, začistená.

Bravčový bok, jednotlivo vylupované rebrá, s kožou s chrupavkami. Rozmer cca 23x50 cm

Bravčový bok s kožou, zrezané rebrá, bez chrupaviek.
Kategória Deli, rozmery cca 23x50

Bravčový bok bez kože, zrezané rebrá, bez chrupaviek.
Kategória Deli, rozmery cca 23x50.

Bravčový bok s kosťou, s kožou, s chrupavkami.
Rozmer cca 23x50 cm.

Bravčový bok, zrezané rebrá, bez kože, bez chrupaviek.
Nezarezaný, extra chudý.

Bravčová krkovička bez kosti, rovný rez.
Bez tukového krytia. Váha cca 2,2 – 2,4 kg / ks

Bravčová krkovička s kosťou, rovný rez.
Bez tukového krytia. Váha cca 2,5 – 3,0 kg / ks

Bravčové plece bez kosti, bez tukového krytia (tukové krytie max 3mm), s kolenom

Bravčové plece bez kosti, bez tukového krytia (tukové krytie max 3mm), bez kolena

Bravčové plece bez kosti, bez tukového krytia, bez kolena, bez chrupaviek, bez krvavých častí

Bravčová bránica bez membrány

Bravčová slanina z chrbtovej časti, bez kože

Kože z pliecka, stehna, z boku

Kože z chrbtovej časti bez tuku

Bravčový lalok bez kože, s kontrolným rezom

Bravčový lalok s kožou, s kontrolným rezom

Mäkká slanina z bokovej časti, bez kože

Bravčové mäso z pliecka a zo stehna, bez kože a bez kosti

Bravčový orez z bokovej časti
Podiel tuku 50% (VL)

Bravčový orez zostehna Bez chrupaviek, bez kostí, bez kože. Podiel tuku 40% (VL)

Bravčový orez z pliecka a stehna, bez chrupaviek, bez kostí, bez kože. Podiel tuku 30% (VL)

Bravčový orez z karé, pliecka, stehna, boku, panenky. Bez chrupaviek, bez kostí, bez kože. Podiel tuku 10% (VL)

Bravčový orez z hláv, bez vnútorných a vonkajších líčok

Membrány z bravčového stehna. Obsah tuku cca 20% (VL)

Bravčové vnútorné sadlo, obsahuje aj časť z oblasti obličiek

Bravčový jazyk, švajčiarsky rez.

Bravčové líčka bez kosti

Bravčové masky bez uši, s rypákmi, bez chlpov

Stredná časť bravčovej masky, bez uší, bez rypákov, bez chlpov

Bravčový mozog

Bravčový pankreas

Bravčová pečeň

Bravčové pľúca

Bravčové predné nožičky, začistené, bez nechtov a chlpov

Bravčové rypáky, odrezané s nožom

Bravčová slezina

Bravčové srdcia, centrifugované

Bravčové uši

Bravčové zadné nožičky, začistené, bez nechtov a chlpov

Bravčové vnútorné sadlo

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk