Lalok s kožou

Lalok s kožou

Bravčový lalok s kožou, s kontrolným rezom

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk