Plece 5D

Plece 5D

Bravčové plece bez kosti, bez tukového krytia, bez kolena, bez chrupaviek, bez krvavých častí

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk