Stehno 4D

Stehno 4D

Bravčové stehno bez kosti, bez kolena.
Tukové krytie: 3mm

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk