Vnútorné sadlo

Vnútorné sadlo

Bravčové vnútorné sadlo, obsahuje aj časť z oblasti obličiek

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk