Bok bez kosti s kožou, zrezané rebrá, 23x50

Bok bez kosti s kožou, zrezané rebrá, 23x50

Bravčový bok s kožou, zrezané rebrá, bez chrupaviek.
Kategória Deli, rozmery cca 23x50

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk