Masky bez uší, bez rypákov

Masky bez uší, bez rypákov

Stredná časť bravčovej masky, bez uší, bez rypákov, bez chlpov

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk