Plece 4D

Plece 4D

Bravčové plece bez kosti, bez tukového krytia (tukové krytie max 3mm), bez kolena

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk