Stehno 5D

Stehno 5D

Bravčové stehno bez kosti, bez kolena, bez šliach.
Začistené nožom. Rozdelené na 5 svalov.

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk