Mäkká slanina

Mäkká slanina

Mäkká slanina z bokovej časti, bez kože

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk