Orez z hláv

Orez z hláv

Bravčový orez z hláv, bez vnútorných a vonkajších líčok

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk