Stehno 6D

Stehno 6D

Bravčové stehno bez kosti, bez kolena, bez šliach.
Vonkajšia aj vnútorná strana začistená strojom (bez membrány).
Rozdelené na 5 svalov.

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk