Bravčové mäso / Inner fat

Pork inner fat

V rámci exportu a importu mäsa sa zameriavame na väčšiu časť strednej Európy - slovenský, poľský, český a maďarský trh.

Contact us

Pork brain.

Pork cheek meat, boneless.

Pork ears

Pork front feet
Clean, without nails, hairless.

Pork heart, centrifuged.

Pork hind feet. Clean, without nails, hairless.

Pork liver.

Pork lungs.

Pork mask without ears, with snout.
Hairless.

The medium part of pork mask, without ears, without snout. Hairless.

Pork pancreas.

Pork snout, cut by half.
Approx. length: 10-12 cm.

Pork spleen

Pork tongues, swiss cut.

Socially responsible business 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk